Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Recklinghausen’da düzenlenen “Göçün 50.yılı” isimli toplantıda yapılan konuşma, 03.12.2011

Sayın Belediye Başkanı,
Sayın Pollice,
Sayın Freese,
Değerli konuklar,

• Recklinghausen’da gerçekleştirilen bu toplantıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyor ve sizleri saygı ile selamlıyorum.
• Bugün Almanya’ya Türk iş göçünün 50 yıllık tarihine bir göz atarsak, Türkiye’den gelen insanların, onların çocuklarının ve torunlarının Almanya’nın artık yerlileri olduklarını görürüz.
• Geçmişte “misafir işçi” diye ifade edilen ilk kuşak göçmenlere teşekkür etmemiz gerekiyor, çünkü onlar Türkiye ve Almanya’nın ilişkilerinin daha da gelişmesine, Almanya’nın kalkınmasına ve zenginleşmesine çok büyük katkılar sundular.
• Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk işçilerle ekonomisini güçlendirdi, ayrıca, sosyal ve kültürel açıdan renklendi.
• Türk’lerin göçü Almanya için sadece ekonomik bir kazanç değildir. Çok kültürlülüğe ve kültürlerarası alışverişlere de zemin olan sosyal bir kazançtır.
• Türk toplumunun genç kuşaklarında mesleki ve sosyal konum açısından çok önemli yerlere gelen ciddi ve takdire şayan başarılara imza atanlar çoğunluktadır.
• Türk göçmenlerin hepsinin eğitim açısından daha da ileri gitmeleri, Almancaya ve Türkçe’ye hakim kariyer sahibi insanlar olmaları temel arzumuzdur.
• Almanya’da göçmenlerin potansiyelleri daha fazla değerlendirilmelidir.
• Kabul edilmelidir ki, özellikle dil faktöründen dolayı, Türk göçmen gençlerin yüksek eğitim alabilmeleri ve meslek eğitim yeri bulabilmeleri daha zordur.
• Bu durumun göçmenlere pozitif teşviklerle değiştirilmesi gerekmektedir.
• Göçmenlerin eğitim imkanlarından daha fazla faydalandırılmaları önemlidir. Nitekim, Almanya’nın da acilen uzman-kalifiye elemanlara ihtiyacı vardır.
• Başkonsolosluğumuz da Türk göçmenlerin, Alman toplumunun tüm alanlarında önemli başarılar elde etmelerini, hak ettikleri konumlara yükselebilmelerini ve toplumun ayrılmaz bir parçası olmalarını, yani toplumun ekonomik, politik ve kültürel yaşamında eşit koşullarda yer almalarını desteklemektedir.
• Bu meyanda, bu toplantıya düzenledikleri için Maden, Kimya ve Enerji Sendikasına bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.