Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Türk-Alman İşgücü Anlaşmasının 50. yıl dönümünü Marl Belediyesi, 11.10.2011

• Türk-Alman İşgücü Anlaşmasının 50. yıl dönümünü vesilesiyle Marl Belediyesi tarafından düzenlenen bu programda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
• Bugün iş göçünün 50. yıllık Almanya tarihine bir göz atarsak, Türkiye’den gelen insanların, onların çocuklarının ve torunlarının Kuzey Ren Vestfalya’nın yerlileri olduklarını görürüz.
• Geçmişte misafir işçi diye ifade edilen ilk kuşak göçmenlere teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar Türkiye ve Almanya’nın ilişkilerinin daha da gelişmesine, Almanya’nın kalkınmasına ve zenginleşmesine çok büyük katkılar sundular.
• Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk işçilerle ekonomisini güçlendirdi, ayrıca, sosyal ve kültürel açıdan renklendi.
• Türk’lerin göçü Almanya için sadece ekonomik bir kazanç değildir. Çok kültürlülüğe ve kültürlerarası alışverişlere de zemin olan sosyal bir kazançtır.
• Türk toplumunun genç kuşaklarında mesleki ve sosyal konum açısından çok önemli yerlere gelen ciddi ve takdire şayan başarılara imza atanlar çoğunluktadır.
• Türk göçmenlerin hepsinin eğitim açısından daha da ileri gitmeleri, Almanca ve Türkçe’ye hakim kariyer sahibi insanlar olmaları temel arzumuzdur.

• Almanya’da göçmenlerin potansiyelleri daha fazla değerlendirilmelidir.
• Kabul edilmelidir ki, özellikle dil faktöründen dolayı, Türk göçmen gençlerin yüksek eğitim alabilmeleri ve meslek eğitim yeri bulabilmeleri daha zordur.
• Bu durumun göçmenlere pozitif teşviklerle değiştirilmesi gerekmektedir.
• Göçmenlerin eğitim imkanlarından daha fazla faydalandırılmaları önemlidir. Nitekim, Almanya’nın da acilen uzman-kalifiye elemanlara ihtiyacı vardır.
• Başkonsolosluğumuz da Türk göçmenlerin, Alman toplumunun tüm alanlarında önemli başarılar elde etmelerini, hak ettikleri konumlara yükselebilmelerini ve toplumun ayrılmaz bir parçası olmalarını, yani toplumun ekonomik, politik ve kültürel yaşamında eşit koşullarda yer almalarını desteklemektedir.
• Bu meyanda, Marl Belediyesine ve organizasyon ekibine, 1961 İş Göçü Anlaşmasının Almanya için değerini ortaya koyan bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederim.
• İlginizden dolayı ayrıca teşekkür ederim.