Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Eğitim gören ve 25 yaşını doldurmamış vatandaşlarımızın harçsız e-pasaport işlemleri, 18.05.2016

 

EĞİTİM GÖREN VE 25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN HARÇSIZ E-PASAPORT İŞLEMLERİ

 

  1. 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişikliğe göre, eğitim gören 25 yaşını doldurmamış öğrencilerin harçtan muaf olarak, yalnız defter bedeli ödemek suretiyle e-pasaport almaları mümkün hale gelmiştir.

     

  2. Bu kapsamdaki vatandaşların e-pasaport başvuruları için, eğitim ve yüksek eğitim sistemine kayıtlı olduklarını gösteren ıslak imzalı, mühürlü veya e-imzalı öğrenci belgeleri (Studentenbescheinigung/Schulbescheinigung) ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

  a) Reşit olmayanlara 5 (beş) yıl süreli e-pasaport (31,50.- Euro defter bedeli)

  b) Reşit olan öğrencilere ise, 25 yaşını dolduracağı tarihe göre pasaport süreleri hesaplanarak pasaportları düzenlenecektir. 

 

  1. Bu uygulama, yurtdışında staj veya kurs, vb. çalışmalar yapanları kapsamamaktadır.