Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T. C. Köln Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu , 11.10.2016

Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan üç adet
Sözleşmeli Sekreter 
pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
I)
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından
gün almamış olmak,


3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,


4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar
dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı
hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış
sayılmak,


7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu
bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam
edilecek adaylardan istenir),8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II)
BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:


Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede
adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi temas bilgilerine de yer
verilmelidir),2. Özgeçmiş (CV),3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş
sayfaların fotokopileri,


4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü
fotokopisi,


5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı
sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim
Müşavirliklerinden/Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”),6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği
olmadığına dair belge ve bir adet


fotokopisi,7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.Postayla
başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve
6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. 


III)
SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz
edilmesi gerekmektedir.
a)
Yazılı Yeterlilik Sınavı:


Yazılı eleme sınavı 20
Kasım 2016 Pazar
 günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuz binasında
(Luxemburgerstr. 285, 50354 Hürth) 
yapılacaktır.
Sınav
konuları:


Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)Türkçe Kompozisyon (1 saat)Matematik (1 Saat)b)
Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:


Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 29
Kasım 2016 Salı
 günü saat 10:00’daBaşkonsolosluğumuzda yapılacak
sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü
Sınav Konuları : 
Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı
Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.c)
Uygulamalı Sınav Konuları : (
 Bilgisayarda) Daktilo sınavı


IV)
BAŞVURU TARİHİ:


Başvurular en geç 04
Kasım 2016
 tarihi mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz
Türkisches
Generalkonsulat, Luxemburgestr. 285, 50354 Hürth
” adresine ulaşacak
şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 16.00) şahsen
yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan
Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.


Sınav
hakkında bilgi almak için:


Tel : 02233-974 18 26Fax : 02233-755 72E-mail: konsulat.koeln@mfa.gov.tr

V)
SINAV YERİ:


Yazılı
Sınav: 
T.C. Köln Başkonsolosluğu, Luxemburgerstr. 285, 50354
Hürth 

Sözlü
/ Uygulamalı Sınav:
 T.C. Köln Başkonsolosluğu, Luxemburgerstr. 285, 50354
Hürthİlgili Dosyalar :- Sınav Duyurusu_20 Kasım 2016.pdf