Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başkonsolosluğumuz Noter Servisinin Randevu Sistemine Geçmesi Hakkında Duyuru , 19.05.2016

T.C.

MÜNSTER BAŞKONSOLOSLUĞU

                                      

D U Y U R U

 

     Başkonsolosluğumuz bünyesindeki  noterlik  hizmetlerinde  23  Mayıs  2016 tarihinden itibaren randevu sistemine geçilmesi öngörülmektedir.

     Randevu sistemiyle, Başkonsolosluğumuzdaki bekleme sürelerinin kısaltılması ve sunulan hizmetin kalitesinin daha iyi bir seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir.

     Bu uygulama için vatandaşlarımızın bundan böyle noter işleri  için randevularını, esasen 2010 yılından bu yana e-pasaport başvurularında başarıyla kullanmakta oldukları www.konsolosluk.gov.tr adresindeki randevu modülünden almaları gerekmektedir.

     Sistemin verimli ve aksamadan işletilmesini teminen her bir başvuru sahibi için ayrı ayrı randevu alınması önem taşımaktadır (örneğin Başkonsolosluğumuza miras intikal vekaletnamesi düzenletmek üzere gelen bir aile, aileden kaç kişi vekaletname düzenletecek ise her bir aile bireyi için ayrı  randevu almış olmalıdır).

     Başvuru sahiplerinin Başkonsolosluğumuza gelmeden önce, işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler hakkında www.konsolosluk.gov.tr adresindeki web sayfasından bilgi almaları, tereddüt oluşması halinde ise, telefonla veya konsulat.muenster@mfa.gov.tr adresine mesaj göndererek doğrudan Başkonsolosluğumuza ulaşmaları uygun olacaktır.

     Saygıyla duyurulur.