Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurda Giriş-çıkış Kayıtlarına Ulaşım Mümkün Hale Getirilmiştir. , 20.01.2016

M Ü N S T E R

D U Y U R U

Yurda  “giriş-çıkış” kayıtlarına e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlayabilmek  
artık mümkün hale getirilmiştir.

Ancak, söz konusu bilgiler 2009 yılından sonraki kayıtları kapsamaktadır.


Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Yurda GİRİŞ - ÇIKIŞ kayıtlarına ulaşım duyurusu.tif.pdf