Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Noter'lik Işlemlerinde; Sağlik Raporu (65.yaşından Büyüklerden) Lütfen, , 19.06.2017

 
   
   

 DUYURU:

   

Noter’lik     işlemlerinde ve bilhassa "Gayrimenkul Satış, Banka (para çekme, emekli aylığı alma) ve Miras Satış/Devir" gibi hak kaybı sözkonusu olabilecek konuları içeren Vekaletname talep eden  65. yaşından büyüklerden sağlık raporu getirmesi önemle rica olunur.

    

   Anlayışınız  için teşekkür ederiz.

***************************

ÖRNEK:

**************************

Frau/Herr

geb. am: _____/_____ / __________

 Anschrift;

 ____________________________________

 ____________________________________

 

Artzliches Attest

(zur Vorlage beim Generalkonsulat)

Wir bestätigen hiermit, dass unser Patient im Vollbesitz  Ihrer/Seiner geistigen Kräfte ist und in jeder Beziehung entscheidungs- und geschäftsfâhig ist.
 

  

Datum: ______/________/ _______________

Unterschirft + Stempel der/des Arzt(es)

 

 

 

 


   

 

   
   
  
 
 

İlgili Dosyalar :

- 65 YAŞINDAN BÜYÜKLERDEN SAĞLIK RAPORU TALEBİ.docx