Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Işlemleri Konusunda Duyuru , 24.09.2014

1976 doğumlu olup dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş yükümlüler hakkında önemli duyuru önemli duyuru1976 doğumlu
olup dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş olan yükümlülerin, dövizle askerlik kalan borçlarını 31.12.2014 tarihinden önce ödemeleri gerekmektedir.

31.12.2014 tarihinden sonra yapılacak ödemeler 38 yaş sınırını geçtiğinden T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmemekte olup, 5112,- Euro ödeme taahhüdü ile başvuruda bulunmuş olan yükümlülerin kalan borçlarını ödemedikleri takdirde, ödemelerini 6.000,- Euro’ya tamamlamaları gerekmektedir.