Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Geçici İthal Edilen Karataşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında Duyuru , 09.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

 Yaklaşan yaz ayları ve izin dönemi nedeniyle, yabancı plakalı araçlarla yurdumuza gelecek vatandaşlarımızın sorun yaşamamalarını teminen Tebliğe aşağıdaki internet linkinden ulaşabilirsiniz.

http://www.resmi-gazete.org/rega/gecici-ithal-edilen-kara-tasitlarina-iliskin-gumruk-genel-tebligi-seri-no-1-27554.htm