Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Ve Bedelli Askerlik Mevzuatı (yeni) , 03.01.2012

DUYURU

Yeni dövizle askerlik ve bedellik askerlik mevzuatıyla ilgili olarak, başvuru sürecinde hasıl olan tereddütlerin giderilebilmesini ve
konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini teminen, Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasının http://www.msb.gov.tr/anasayfa/phpscr/bedelli_menu.htm bölümünde sıkça sorulan sorular ve cevapları yayınlanmıştır. 

Saygıyla duyurulur. 

Nafi Cemal TOSYALI
T.C. Münster Başkonsolosu