Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'nin Son Yıllara Ait Sanayi Ürünleri Üretimi , 15.03.2011

 

Ülkemizin Cumhuriyet döneminde eriştiği ekonomik güç düzeyi konusunda yurt dışındaki vatandaş derneklerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, dünyada ve Avrupa’da üretim ve ihracat bakımından ilk beş sıra içinde yer aldığı sanayi ürünlerinin son yıllara ait üretim ve ihracat rakamlarını gösteren veriler Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sağlanmıştır. Ayrıca, bu konuda Birleşmiş Milletler istatistiklerinden derlenen bilgiler de grafikler halinde düzenlenmiş olup ilgili tüm belgeler ilişikte sunulmaktadır.

 

Ekte yer alan bilgi ve belgelerin mümkünse bulundukları ülke diline çevrilerek, görev bölgelerinde mukim belli başlı vatandaş derneklerine dağıtımının sağlanmasını izinlerine.