Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sağlık Sorunları Nedeniyle Şahsen Başkonsolosluğa Gelemeyenler Vatandaşlarımızın Başvurularının Bir Başkası Tarafından Yapılabilmesi Için Gerekenler; , 23.03.2011

 

Sağlık sorunları nedeniyle şahsen Başkonsolosluğa gelemeyen vatandaşlarımızın başvurularının bir başkası tarafından yapılabilmesi için, başvuranın yasal işlemlerini yürütmek üzere mahkeme veya yerel idare kararıyla görevlendirildiğine dair belgenin ve sağlık durumunu belgeleyen muteber doktor raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi bakımından sözkonusu kararların Türkiye’de tenfiz edilmiş olması koşulu aranmamaktadır.

Başvuranın getirdiği biyometrik fotoğrafın müracaat sahibine ait olup olmadığı müracaatcıya ait varsa fotoğraflı diğer resmi belgelerle karşılaştırma yapmak suretiyle kesin kanaat oluşması gerekmektedir.

Bu durumdaki kimselerin pasaport başvuruları alınırke, özel durumlarından ötürü biyometrik fotoğrafta herhangi bir sorun olması halinde (yüzde yara, bere, iz, şekil bozukluğu vb.) ekranda ilgili bölüme açıklama yazılması gerekmektedir. (Bu açıklama pasaport üzerinde görülmeyecek, sadece tanzim merkezince görülecektir.)

Mahkeme kararı ya da yerel idare kararı ile görevlendirme belgeleri bulunmayan vatandaşlarımızın e-pasaport talepleri için ise Bakanlığımızın görüşünün sorulmaya devam edilecektir.