5901 Sayılı Mavi Kart Verilmesi Ile Ilgili Duruyu

Münster Başkonsolosluğu 16.01.2013

Maliye Bakanlığının 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlamış olduğu Harçlar Kanununa ilişkin 2, 5, 6 ve 7 sayılı Tarife Cetvelleri ile (2012-1) seri nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği’ne bakıldığında Mavi Kartın değerli kağıtlar tablosunda 15. sırada yer aldığı görülmektedir. 


Bu çerçevede, dış temsilciliklerimize yapılacak Mavi Kart başvurularında harç tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Keyfiyet hakkında Bakanlığımızca, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve NVİGM
’ye görüş sorulmuştur.

Anılan kurumlardan cevap alınıncaya kadar Mavi Kart düzenleme işleminden sarfınazar edilmesi ve 5901 sayılı Vatandaşlık Kanununun 28/7 maddesindeki „… Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşım Sistemi Aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğü’nden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır“ hüküm uyarınca, başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde vatandaşlıktan çıktıklarını gösteren kapalı nüfus kayıt örneğinin düzenlenebileceği ve bahsekonu belgenin yabancı ülke kimlik ve/veya pasaportu ile birlikte ibraz edilerek kullanılabileceği yönünde telkinde bulunulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Pazartesi - Cuma

08.30 - 12:30

Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Vize müracaatı 14:00-15:30 arası yapılmaktadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı Tatili
24.2.2020 24.2.2020 Karnaval (Rosenmontag)
10.4.2020 10.4.2020 Dini Tatil - Paskalya Arifesi (Karfreitag)
13.4.2020 13.4.2020 Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2020 1.5.2020 İşçi Bayramı
21.5.2020 21.5.2020 Dini Tatil – Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi (Christi Himmelfahrt)
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Günü
1.6.2020 1.6.2020 Dini Tatil (Küçük Paskalya)
11.6.2020 11.6.2020 Dini Tatil - Yortu Bayramı (Fronleichnam)
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Günü
3.10.2020 3.10.2020 AFC Milli Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 1.11.2020 Dini Tatil ( Allerheiligen)
24.12.2020 24.12.2020 Noel Arefesi (Yarım Gün)
25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil 1. Noel Günü
26.12.2020 26.12.2020 Dini Tatil (2. Noel Günü)
31.12.2020 31.12.2020 Yılbaşı (Yarım Gün)
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili