5901 Sayılı Mavi Kart Verilmesi Ile Ilgili Duruyu

Münster Başkonsolosluğu 16.01.2013

Maliye Bakanlığının 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlamış olduğu Harçlar Kanununa ilişkin 2, 5, 6 ve 7 sayılı Tarife Cetvelleri ile (2012-1) seri nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği’ne bakıldığında Mavi Kartın değerli kağıtlar tablosunda 15. sırada yer aldığı görülmektedir. 


Bu çerçevede, dış temsilciliklerimize yapılacak Mavi Kart başvurularında harç tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Keyfiyet hakkında Bakanlığımızca, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve NVİGM
’ye görüş sorulmuştur.

Anılan kurumlardan cevap alınıncaya kadar Mavi Kart düzenleme işleminden sarfınazar edilmesi ve 5901 sayılı Vatandaşlık Kanununun 28/7 maddesindeki „… Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşım Sistemi Aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğü’nden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır“ hüküm uyarınca, başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde vatandaşlıktan çıktıklarını gösteren kapalı nüfus kayıt örneğinin düzenlenebileceği ve bahsekonu belgenin yabancı ülke kimlik ve/veya pasaportu ile birlikte ibraz edilerek kullanılabileceği yönünde telkinde bulunulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Pınar Gülün Kayseri Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12:30

Başkonsolosluğumuzda tüm işlemler randevuyla yapılmaktadır. Vize müracaatı 14:00-16:00 arası yapılmaktadır.
25.12.2017 25.12.2017 Dini Tatil (1. Noel Günü)
26.12.2017 26.12.2017 Dini Tatil (2. Noel Günü)
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı Tatili
12.2.2018 12.2.2018 Karnaval (Rosenmontag)
30.3.2018 30.3.2018 Dini Tatil - Paskalya Arifesi (Karfreitag)
2.4.2018 2.4.2018 Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
10.5.2018 10.5.2018 Dini Tatil – Hz. İsa’nın Göğe Yükselişi (Christi Himmelfahrt)
21.5.2018 21.5.2018 Dini Tatil (Küçük Paskalya)
31.5.2018 31.5.2018 Dini Tatil – Yortu Bayramı (Fronleichnam)
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
3.10.2018 3.10.2018 AFC Milli Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 1.11.2018 Dini Tatil (Allerheiligen)
24.12.2018 24.12.2018 Noel-Hz. İsa'nın doğumu (Heiligabend)
25.12.2018 25.12.2018 Dini Tatil - 1. Noel Günü
26.12.2018 26.12.2018 Dini Tatil - 2. Noel Günü
31.12.2018 31.12.2018 Yılbaşı (Silvester)